Artikel 1 :
Online bestellingen moeten steeds vooraf betaald worden.
Andere bestellingen dienen vooraf betaald te worden of cash aan de chauffeur

Artikel 2 :
alle prijzen zijn inclusief 6 % BTW

Artikel 3 :
De leveringsdatum is indicatief en niet-bindend.
De plaats van levering wordt onderling overeengekomen.Vertraging in levering om welke reden dan ook kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

Artikel 4 :
In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.
Alle overeenkomsten /en offertes worden beheerst door het Belgisch recht.